est eng  
 
Infojuhte Eestis ei koolitata aga vajadus aina kasvab.

Infojuhi ("Information Manager") ülesanne on anda ülevaade ettevõttes liikuva ärikriitilise info kohta. 
Luua tsentraalne infokeskus, milles oleks kõikide meeskonnaliikmete infovajadus.

Infojuhi töö keerukus seisneb selles, et Ta peab saama aru äriprotsessidest ja infotehnoloogiast ning need omavahel siduma kõigile arusaadavas keeles. Seele tagamiseks on vaja luua juhtimisinfosüsteem
ja äriprotsesse kirjeldav reeglistik igapäevaseks kasutamiseks.
Lihtsalt öeldes tegelema jooksvalt projektidega, et kutsuda pidevalt "ühe laua taha" nii IT inimesed kui ka ärivaldkonda tundvad inimesed. 
Andma ülevaadet infosüsteemidest, juhtimisinfosüsteemidest ja tagama samas juhtimisinfo olemasolu.

Teisalt peab selgitama äriinimestele millised võimalused ettevõttes on infotehnoloogia abivahendite kasutamisel. 
Selleks on vaja süsteemset protsessijuhtimist, et tagada meeskonna teadlikkus ja tehnilised kasutusoskused.
Tavajuhul kardetakse "lolliks jääda" ja hoidutakse nn "Mustast kastist" mis on täis tundmatust ja loobutakse kergelt IT osas kaasa rääkimast. Sama lugu on IT-ga tegelevate inimestega kes ei osale otseselt ärivaldkonna töös.

Pidev töö infotehnoloogia uuenduste ja nende igapäevase kasutamise tagamisega.
Tavajuhul arvatakse, et aruannetest ja exceli tabelitest piisab.
Info liikumise all mõeldakse pigem sisulisele osale, mitte tehnilistele vahenditele.
Infojuhi töö koosneb 75 % tööd inimestega ja 25% infotehnoloogiaga.
Infojuhi ülesanne ongi see vastuolu lahendada ja luua motiveeritud töökeskkond.

Ideaalsel juhul kuulub Infojuht juhatusse.