est eng  
 
KUUS SIGMAT (Six Sigma) tähendab ettevõttele, nagu TQM (Total Quality Management-kvaliteedi juhtimine), metoodikat mida järgides suudetakse meeskonnaga protsessid lahti võtta ja minimaalsete hälvetega tööle panna. Six Sigma-s käsitletatakse protsesside ülesehitamisel alljärgnevaid osasid:

1.Defineeri-defineerige nõuded;
2.Mõõda-koguge andmeid protsesside efektiivsuse kohta;
3.Analüüsi-töötage välja põhjushüpoteesid;
4.Parenda-lihvige teostusviisi;
5.Kontrolli-määrake inimene kes omaks pidevat ülevaadet protsesside tegelikust olukorrast.

Esmase lähteülesandena identifitseerige tuumikprotsessid ja võtmekliendid. Defineerige kliendinõudmised. Mõõtke olemasolevaid sooritusi. Prioriseerige,analüüsige,juurutage parendused. Lõpuks juhtige protsesse.
Seda kõike on raske praktikas ellu viia. Nähes enda ümber pidevat "ämbrist ämbrisse astumist" ja motivatsiooni puudumist ei ole kerge endas motivatsiooni leida ja häid ideesid praktikas rakendada. Lõppeesmärki silmas pidades tasub KUUS SIGMAT protsesside korrastamisel proovimist ja järjepideval toimimisel tulemus tasub end kuhjaga ära!

Kõiki protsesse on võimalik kontrollida kui omatakse nende kohta piisavat infot ja suudetakse olla paindlikud tegeliku elu pideval ümberkorraldamisel, et kohaneda pidevalt muutuva olukorraga. See on nagu rattaga võidusõit läbi tundmatu raja. Pidevalt peab jälgima ümbritsevat olukorda ja samas teadma kuhu tahetakse välja jõuda võimalikult lühikese ajaga ja väikese energiakuluga.