est eng  
 
Toetuste administreerimise ehk toetuste juhtimise moodul annab selge ülevaate uutest taotlejatest ja olemasolevate klientide minevikust objektide, toetusliikide, regioonide ja valdkondade kaupa. Võrreldakse planeeritud toetuste osa tegelikuga, et hoida majandust (eksport, põllumajandus, metsandus, maaparandus,kalandus, maaelu ja toiduainetööstus jpt) konkurentsivõimelisena.
Sarnast süsteemi omavad näiteks EAS, Kredex, kellede ülesandeks on pakkuda toetusi või täiendavaid rahalisi lisagarantiisid.

Toetuste süsteem hõlmab endas otsetoetusi, taotluste menetluse, järelvalve toetuste kasutamise, maksete,sekkumise ja tagasiside (järelvalve) osa. Süsteem annab täieliku ülevaate kogu taotluse protsessiahela kohta. Protsessiahela üheks olulisemaks komponendiks on  objekt (objekt millele soovitakse toetust; olenevalt taotluse sisust omab objekt erinevat tähendust). Objekti käekäiku jälgitakse üle ajaloo.Lisaks objektile tehtud maksete osa (jääke) ning maksete bilanssi olevikus ja tulevikus (prognoosid).

Annab ülevaate kui palju on või oli vajalik ja võimalik reaalselt toetusi jagada minevikus, täna ning tulevikus. Lihtsustades tunduvalt kontrollida ja ennetada ning näidata, et "õiged" objektid saaksid olenevalt seadusega ette antud tingimustest ja plaanidest sobival ajal ning õiges summas toetusi.