est eng  
 

Andmete ühildamisel erinevate protsessiosade vahel eeldab kvaliteetseid andmeid. Majandustarkvarad omavad lihtsamaid aruandeid, kuid ainult ühe protsessi (näiteks müügimooduli) ulatuses. Kui hakata analüüsi ja juhtimise jaoks jälgima ning siduma andmeid erinevate moodulite vahel siis peavad mõlema osapoole andmed olema kvaliteetsed. Paratamatult kulub aega süsteemide testimisele ja vajadusel kontrollaruannete või vigade teatamissüsteemi välja arendamisele. Kõige lihtsam ja õigem oleks proaktiivselt juba andmete sisestamisel kohustuslikud väljad määrata ja võimalusel kontrollreeglid kirjeldada, et andmesisesestuse vigu või poolikult sisestatud andmeid vältida. Alternatiivne võimalus sisestusvigadest ülevaate saamine on kontrollaruannete tegemine või kontrollvigade e-mailile teatamise süsteemi loomine.