est eng  
 

Revenue Management- lahendus hotellide täituvuse haldamiseks. Tubade broneerimisel on vaja, et igapäevaselt oleks hotelli täituvus võimalikult kõrge.Klientide segmenteerimine aitab välja tuua klientide erisoove ja nende täitmise tegelikku olukorda. Alati juhtub nii, et osad broneeringud öeldakse ära ning kurb reaalsus on see, et tubade täituvus on madalam kui seda võiks olla.