est eng  
 
Juhtimisinfosüsteemides saad kasutada otsustuspuud, et teha head otsust:
Eelinfo kogumine mitmest allikast annab võimaluse teha valikuid. Ellimineerides ebaolulise jõuad lõpuks tolle hetke kõige õigema otsuseni. Otsuse täide minemist mõjutavad teised inimesed ja seega tehtud otsus vajab juhtimist.