est eng  
 

Teadmised organisatsiooni käitumisest, juhtimisest, arvutitest ja infosüsteemide loomisest

Hea teenuse pakkumise või ettevõttes Infojuhina ("Information Manager") töötades üheks oluliseks eelduseks on tuumikkompetentsidest ülevaate omamine ja nendega pidev tegelemine. Pidev koolitumine tõstab enesekindlust ja usaldust enda ning eelkõige klientide ees.

Eesmärk: Õppida tundma juhi ja juhtimiskonsultandi rolle, et õppida looma juhtimisalaste teadmiste ja infotehnoloogiliste oskuste kaasabil toimivaid juhtimisinfosüsteeme. Äritegevuse, statistika ja infotehnoloogia ühildamise tulemusena aidata korrastada mõtteid, et luua efektiivselt toimivat ettevõtet, et paremini mõista kolleege/partnereid ja kliente.

Teadmiste vajadus on suur ja nõuab kontsentreeritust ning prioriteetide seadmist, et eristada olulist ebaolulisest:

1. Oma karjääri tundmine ja planeerimine.
2. Organisatsioonide tundmine ja tuleviku planeerimine.
3. Juhtide ja enda tundmine.
4. Majandustarkvarade, analüüsivahendite ja analüüsimetoodikate tundmine.

Iseseisvaks õppimiseks saab raamatuid tellida www.amazon.com koduleheküljelt. Raamatute otsingu märksõnadeks võib panna näiteks: statistics, knowledge based management, balance scorecard, business intelligence, data warehouse.

Tänaseks päevaks on kogemus juba üle 30 ettevõtte abistamisel ja seda juba üle 15 aasta. Arusaadavus, lihtsus ja usaldus on võtmesõnad. Ühelegi küsimusele ei tohi jääda vastust võlgu, sest igal tagajärjel on olemas põhjused ja neid tuleb osata näha. Pidev valmisolek eeldab jooksvat kodutööde tegemist ehk on vaja meeletult õppida ja õpitut praktikas kasutada!