est eng  
 

Iga tööriist on siis hea kui teda kasutada osatakse


Analüüsi tegemine on lihtne kui on teada:
1.Millised on algandmed, et tekiks arusaam milliseid aruandeid/analüüse saab antud mooduliga teha.
2.Millised on QlikView tarkvara kasutamise eripärad.
3.Analüüsiobjektide tundmaõppimine- see tähendab kui palju on analüüsimoodulitesse analüüsitavaid objekte toodud ja
millised on nende omavahelised seosed.
4.Aruannete kasutamise koolitus-näidatakse kus aruanded asuvad ja mis on nende sisu ning kuidas neid kasutada.
5.Analüüside tegemise õpetus ehk millest alustada analüüsi tegemisel ja milliste tulemusteni peab välja jõudma.
Muudatuste juhtimine...