est eng  
 

Iga tegevus peab aitama saavutada eesmärki


Lähteülesande püstitamisel antakse usalduse puhul täpne ülevaade millised on need kohad millega klient kõige rohkem hädas on.
Lähteülesanne peab olema seotud ühe protsessiosa lahendamisega ja peab olema konkreetne ja täpselt eesmärgistatud.
Praktikas kiputakse kõiki probleeme korraga lahendama.
Kõigepealt peame näitama kas oleme suutelised "munamäge" ületama ja siis läheme vajadusel "Mount Everest"-i vallutama.

Juhtimisinfosüsteemi/andmelao ehitus...