est eng  
 

Annab ülevaate osakondade (protsessi juhtide) tööst läbi mõõdetavate võtmenäitajate


Ettevõtte juhtimine tervikuna tähendab tasakaalus juhtimiskaarti kus on näha kõikide protsessiosade kõrvalekaldumisi eesmärgist.
Vaadates igat osakond eraldi on asjad justkui korras. Võttes kõikide tegevused kokku avastame, et laoseis liiga suur, ostud õigeaegselt tegemata, müügiplaan valesti koostatud, tootedportfell kattub samas kliendisegmendis, turunduskava on kaootiline jne.

Edu võti raskes majanduslikus olukorras sõltub uutest lähituleviku tellimustest ülevaate omamisest ja partneritest ning toote/teenuse ajakohastamise kiirusest. Selleks on vaja head analüüsivahendit ja ülevaadet ettevõttes tervikuna toimuvast.
QlikView-sse tehtud analüüsisüsteem on ülevaatlik ja lihtne kasutada. Eelkõige mõeldud tippijuhtidele, kes ei ole ega pea olema suured arvutikasutajad. Tippjuhtkonnas on ka erandeid, kuid siis saavad nad juba detalise info teistest moodulitest.

Aruanneteks on näiteks valgusfoorid, spidemeetrid jms "viled ja pillid" mis võtavad emotsionaalselt osa juhtimise protsessist, et oleks kohe näha kuidas ettevõttel läheb. Punane värv on tavaliselt hoiatav värv. Kollane värv on märku andev. Roheline värv näitab, et selle osaga on kõik korras.
Selles on tavaliselt 5 vaadet (näiteks):
1.Kliendi vaade.
2.Tegevuste vaade.
3.Ressursside vaade.
4.Finantsvaade.
5.Partnerite vaade.

Tüüpilised numbrilised võrdlused plaanide (Müügi, Ostu,Turundus,Tootmise) täitumisest on analüüsisüsteemi loomulik osa.
Eripära kindlasti selles, et toodete ja klientide aruannete grupeeringud on viidud vastavusse ja võimaldavad andmeid konsolideerida selliselt, et näha kõikide osakondade (finants,turundus,müük,ost,tootmine) töö tulemusi.

Juhtimislaua igas vaates on ära toodud mõõdikud mis näitavad soorituse taset näiteks 10 palli süsteemis(-5 kuni +5). Iga punkt skaalal omab mingit toimingu tulemuslikkuse kvaliteedi tähendust. -5 on väga halb sooritus. 0 on eesmärgipärane sooritus. +5 on üle plaaniline tulemus vms.

Ühendades kõiki protsessivaateid üheks terviklikuks ketiks luuakse niiöelda keskpunktist 5 haruks hargneva "köieveo" sarnane üldpilt. Kõik 5 haru peavad kõit tõmbama "vajaliku" tugevusega, et liikuda koos õiges suunas. Kui üks haru hakkab liiga tugevalt "tõmbama" või teine haru annab liiga palju järgi siis suundub meeskond mittesoovitud suunda.