est eng  
 

Tootmise juhtimine annab ülevaate tootmises toimuvast ja ülevaate mida peaks tulevikus tootma lähtudes ostuvõimalustest, müügivajadustest ja laoseisust


Koostöös meie klientidega (lahendus on praktikas läbi proovitud) on valminud uus Tootmise planeerimise, jälgimise ja juhtimise versioon.

 

Kui tunnete, et soovite muuta tootmise osa lihtsamaks ja ülevaatlikumaks ning mis peamine efektiivsemaks siis on pakutav lahendus üks neist võimalustest. Me kõik teame, et psühholoogilisi probleeme tehniliste vahenditega ei lahenda, kuid muutes protsesse lihtsamaks ja arusaadavamaks lahenevad erinevad arusaamad inimeste vahel, sest Meie pakutav lahendus seisaldab endas ka tööd inimestega kellele jääb QlikView –sse loodud lahendus igapäevaseks töövahendiks.  

 

Peale 45 kuni 90 päevast Tootmismooduli juurutusprotsessi tagatakse lähtudes müügiplaanist, olemasolevast laoseisust toormaterjali piisavus laos ja lähtudes tootmistsüklitest ning tootmise normkogustest piisavad tootmiskogused. Kogu tootmisahela kooskõlad ja ebakõlad on jooksvalt näha.  

 

Lihtne planeerimise(sisaldab ka tellimusi) osa aitab hoida materjalide ostuhinna, tootmise omahinna ja sealt ka müügihinna normide piires.
Moodulit iseloomustab interaktiivsus ja võimalus näha tervikut graafiliselt ning numbriliselt samaaegselt ühel lehel. Mooduli  maksumus on 100 kordi väiksem kui osta see majandustarkvara osana.
Tootmisplaani juhtimise moodul võimaldab kontrolli all hoida kogu tootmisprotsessi sisaldades endas kõike vajaminevat, et saaks jooksvalt tervikülevaate tootmise plaanidest ja tootmise tegelikust olukorrast:

-Müügiplaan.
-Tootmisplaan.
-Tootmise jooksev jääk(planeeritud-toodetud+laoseis).
-Tootmise planeerimise osa ehk tootmise alammoodul.
-Toodetud koguste ja tootmisesse planeeritud koguste täitmise jälgimist.
-Tootmise efektiivsuse jälgimist.
-Tooraine bilanssi laos ja valmisolekut tootmiseks.
-Tootmise ressursside plaan ja tegelik seis.
-jpm.

Üks keerulisemaid osasid on toote tootmise omahinna arvutus.
Näiteks on tootmise omahinna arvutamine automatiseeritud ja sõltub paljudest komponentidest ning on pidevalt ajas muutuv suurus. Tootmise omahind sõltub tootmise otsekuludest(toormaterjal jms) ning tootmise kaugkuludest(soojusenergia, töötajate palgad jms) ning arvestatakse tootmismahtudest lähtuvalt.

Seda muudatakse 1-2 korda aastas lähtuvalt vajadusest.
Valmistoodangu omahinda jälgitakse juba laoarvestuse põhiselt (FIFO või kaalutud keskmist).

Tootmismooduli tööks on vaja alljärgnevaid andmeallikaid:
1.Müügiprognoose;
2.Reaalseid tootmistellimusi ja tootmise tagasisidet;
3.Valmistoodangu-, pooltoodete- ja toormaterjalide laoseise.

Läbi tootmise retseptuuride jälgitakse jooksvalt toormaterjalide jätkuvust lähtudest olemasolevast valmistoodangu laoseisust ja olemasolevast toormaterjali laoseisust.
Tootmise juhtimise moodul on küll sisemiselt väga keerukas aga lõppkasutajale väga lihtne ja ülevaatlik.
 
 
Finantside juhtimine...