est eng  
 

Müügi juhtimine toob välja täiendavad võimalused kasumi tõstmiseks


Müügi juhtimise moodul sisaldab endas visualiseeritud terviklikku ülevaadet klientidest ja nende ostueelistustest müüdavate toodete/teenuste osas. Aitab leida juba ennetavalt milliseid tooteid võiks kliendile täiendavalt vaja minna.
Mooduli vaated/aruanded/analüüsid on üles ehitatud selliselt, et tekiks kiire ülevaade müügiprotsessis toimuvast ja saaks teha head otsust.

Müügianalüüsi mooduli ülesehitamisel kasutame analüüsitarkvara QlikView, milles igat päringut saab samaaegselt vaadata erinevas aruandes ja igat aruannet saab kaasata läbimõeldult analüüsi protsessi. Analüüsi protsessi osad on teadaolevalt hüpoteesi püstitus, analüüsiobjektide määratlemine, analüüsiobjektide omavaheliste seoste leidmine ja lõppjärelduste tegemine(otsustuspuu).

Mooduli ülesehitus ongi selline, et saaks lihtsalt analüüsi teha kuvades(asendades) sammhaaval erinevaid analüüsiobjekte (tootegrupid, tooted, brändid, ketid, kliendisegmendid, kliendid, tooted, müügiesindajad, spetsiifilised ehk kompleksed objektid jpt) samal aruandel ja samaaegselt mõõtes(Kogus, Käive, Kate, Kate %, Müügihind KG kohta, Omahind KG kohta jpt) abil müügitulemusi.

Pannes analüüsiobjektid erinevatesse kontekstidesse(perioodide võrdlus, kliendisegmentide võrdlus, eelarve võrdlus, prognoosi võrdlus vms) saame lihtsalt aru muutunud olukorrast ja neid põhjustanud teguritest.

Toote või teenuse müüginäitajate langedes peab keskenduma kas toode vastab ootustele ja/või teenus kokkulepitud standarditele, mitte kulude vähendamisele. Teadaolevalt on toote või teenuse eluiga 1 kuni 2 hooaega ning seega ajakohastamise protsessi tuleb rutiini korras paika panna ning selle muutmise vajadus selgitada jälgides juhtimisinfosüsteemis olevaid kvaliteeti kajastavaid müüginäitajaid.

Näitlik vaade kus vajaminevate mõõdikute abil tuuakse välja põhjused miks plaan ei täitunud igas protsessiosas:

Müügimooduli ülesanne on näiteks välja tuua visuaalselt ajalised trendid müügitulemustest minevikus, hetkeseisust ja kuidas kujuneb lähituleviku müük.
Müükidest ülevaate saamine on visualiseeritud erinevate graafikute abil.

Näiteks perioodivõrdluste analüüs peab andma detailse ülevaade kuidas:
1. on mõjunud hinna- ja kulukampaaniad müügitulemusi;
2. on korraldatud kampaaniad ja nende tulemuslikkus toodete/teenuste kujundamisel;
2. on mõjunud kaupade ebapiisavus laos müügitulemusi(tarnejäägi analüüs);
3. segmenteeritud kliendid (ABCD) on käitunud ja mõjutanud plaanitud müügitulemusi;
4. erinevate tootearendused reaalselt rakendunud ja tegelik kajastumine müüginäitajates;
5. efektiivsust müügiprotsessi teostamisel;
6. müügiesindajate reaalset osalemist müügitulemuste panustamisel;
7. toote müügihinna kujunemise üle sessoonsuse;
8. kampaaniates allahindluste mõju müügimahtude ja katte suurendamisele.
  
Peamine on see, et meeskond mõistab müüginumbreid üheselt ja koosolekutel ei loobitaks üksteist niiöelda "exceli " või "powerpointi" tabelitega ning ei vaieldaks selle üle kelle numbrid täpsemad või õigemad on.

Müügimoodul peab andma vastused väga keerukatele müüki parendavatele küsimustele.
Näiteks kui tekib küsimus, et millistele klientidele ma peaksin mingit toodet müüma ja kui palju ma allahindlusi tohin teha?

Lihtsustamiseks on jagatud kasutajad 3 gruppi:
1.tavakasutajad - nemad kasutavad oma igapäevatöös valmistehtud aruandeid(raporteid);
2.arendajad - nemad loovad uusi vaateid/aruandeid ja kontrollivad, et kõik tehniline osa toimiks.
3.analüütikud - nemad võtavad kogu mooduli niiöelda tükkideks(ettevõtte tasemelt kuni arvereani välja) nagu lego ja keerutavad andmeid ühte ja teistpidi, et tippjuhtkonnale ja teistele niiöelda "mitteaktiivsetele" mooduli kasutajatele anda vastused tekkinud küsimustele.

Tootmise juhtimine...