est eng  
 

Lao juhtimine annab ülevaate toodete paigutusest ja müümata jäänud toodetest


Lao juhtimise mooduli ülesanne on anda ülevaade laos olevate kaupade laoseisust nii koguseliselt kui ka rahalises väärtuses.
Annab selge ülevaate laos olevate kaupade liikumise (ABC analüüs) ajaloo kohta ja võimaldab modelleerida lähtudes planeeritud müügikogusest(eelarvest), ostudest ja tootmiskogustest laovarusid tuleviku tarvis.

Süsteemi eripära seisneb selles, et seotakse kõikide sidusprotsesside andmed (ladu, ost, tootmine,finants) selliselt, et juhid saaksid tervikpildi toimuvast. Majandustarkvarad (SAP, Axapta, Scala, Navision, Hansa Financials jt)  omavad küll andmeid, kuid mitte sellisel kujul (infona) nagu juhid seda vajavad.

Seega on suur koostöövajadus müügiosakonna ja ostujuhtidega.

Näiteks tootmisettevõtete puhul on vaja jälgida nii taara, materjalide, etikettide ja juba valmistoodete laojääke koos eelarvestatud kogustega. Selline lähenemine annab selge ülevaate kui palju ja millal oleks vaja toormaterjali juurde tellida lähtudes laos juba müügivalmis ja toormaterjali laos olevast kaubast vms.
Laomoodulis näidatakse lao opereerimise kulusid kui osana toote omahinnast. Lisades toote laoseisuajast tekkinud kulud saadakse täpne ülevaade tegelikust toote soetusmaksumusest ja ladustamise kuludest.
Laomoodulis tuuakse välja ka laos olevate kaupade detailne ülevaade.

Näiteks:
- toote tarneajad lähtudes kokkulepetest hankijatega
- toote tegelikud tarneajad, lähtudes laodokumentidel märgitud kuupäevadest(tehasest lattu üles võtmiseni).
- laomooduli mõõturid, mille abil mõõdetakse lao efektiivsust laoprotsessides on näiteks lao käibekiirus, ladustamise rentaablus,
  transpordikulud transporditud aluse kohta toodete lõikes.
- laomoodulis olevat infot kasutavad laojuhid, ostujuhid ja tootmise planeerijad.