est eng  
 

Ostude juhtimine aitab kontrollida kogu tarneahela tööd. Transpordi-, lao- ja tööjõu kulusid ning vajaminevat kauba kogust laos


Ostujuhtimise juhtimisinfosüsteemi ülesandeks on anda jooksvalt visuaalne ja numbriline ülevaade ostudevajadustest ning lattu seisma jäänud kaupadest silmas pidades müüginõudlust, tellimise- ja hoiustamiskulusid.

Ei piisa ainult madalast ehk optimeeritud laoseisust. Ettevõtte toimetuleku võimekust hinnatakse laovarude planeerimise oskuse ja pideva käibevahendite olemaolu järgi. Eriti keerulises majandusolukorras.

Veelgi tähtsam on teada müügipotsentsiaali, et ladu ei väheneks müüdavate kaupade arvelt. Selleks on veel olulisem ostujuhtide koostöö müügiosakonnaga ja teiste osakondadega - protsessi juhtidega. Sõltuvust teistest osakondadest ei saa olematuks teha, kuid kindlasti kontrolli all hoida. Seega ostude juhtimine peab tagama koostöö müügiga ja laoga.

Lähtudes müüginõudlusest, juba tellitud avatud ostutellimustest  ja olemasolevast laoseisust pakub ostujuhtimise moodul proaktiivselt sobiva ostukoguse, toote ja sageduse vajaminevast ostutootest täna või sellest mida on vaja nädala või kuu aja pärast osta.

Ostutellimuste vajaminevate koguste pakkumisel arvestatakse näiteks:
- koos võimalike hilinemistega toodete tarneaegasid
- lähitulevikus tulevate kampaaniate täiendavate kogustega
- hooajast tingitut täiendavate koguste vajadusega
- laos olevate kogustega, milles omatakse täpset ülevaadet kaupade jätkuvusest päevades lähtudes müüginõudlusest
- hankijate poolt etteantud minimaalseid ostukoguseid
- lao minimaalset laotaset
- jpt näitajaid.

Tüüpilised laoanalüüsid on:
- laotaseme määramise analüüs
- tarnekindluse analüüs
- lattu seisma jäänud kaupade analüüs
- prognoositavad laoseisu bilansid kuu kaupa kuu lõpu seisuga
- toodete ABC  ehk toodete liikuvuse analüüs
- sobiva laopaigutuse analüüs 
- toote portfelli analüüs
- tegeliku toote omahinna arvutus sõltuvalt toote seisuaegadest laos ehk toote tegeliku rentaabluse leidmine lähtudes toote käibest omahinnas ja müügikattest
jpm. 

Näidisülesanne, et luua ostujuhtimise üks vaadetest:
Töö eesmärk: Antud projekti eesmärk on siduda Axapta-s olevad laoandmed, tootmiretseptuurid ja excelis olevad eelarve andmed, et koondada andmed selliselt, et näha lähtudes jooksvast laoseisust ja kuude lõikes planeeritud eelarvest kuidas peaks tellima täna ja tulevikus aasta jooksul materjale, etikette ning taarat.

Arvestada tuleks laos olevat valmistoodangu laoseisu (ümberarvutus lähtudest retseptuurikogustest) ja materjalide endi laoseisu, et näha tervikuna koos taaraga ja ilma taarata materjalide laoseisu ning sellest lähtudes prognoosida tellitavaid ostukoguseid. Jälgides tellimiskulude ja hoiustamiskulude vahekorda.

Süsteemi eesmärk on vähendada tellimiskordade arvu ja tõsta tellimiste efektiivsust. Tellida tuleks õigeid materjale, taarat ja etikette õigel ajal ja õiges koguses, et tootmine saaks toota vajalikke tooteid õigel ajal kontrollides samaaegselt ringprotsessina pidevalt laoseisu, et laoseis ei suureneks.
Lao juhtimine...