est eng  
 

Võtame tegevused osadeks ja visualiseerime, et näha uusi võimalusi

likview on ärianalüüsiks mõeldud spetsiaaltarkvara.
Tarkvara, milles on  matemaatilised funktsioonid ja graafikuid ning tabeleid toetavad agregeerimise funktsioonid.
Kogu lahendus tuleb kliendi andmete pealt üles ehitada "käsitööna" lähtudes protsesside kajastamise vajadustest.

Juhtimisinfosüsteemide loomisel jälgitaksegi seda, et nad oleksid kergelt loetavad ja ülevaatlikud. Protsesse käsitletakse osade kaupa, et oleks lihtsam ja läbipaistvam ülevaade ettevõttes toimuvast.

Protsesside (ostmine, tootmine, ladustamine, müük, teenindamine, majandusarvestus) toimivust jälgitakse (mõõdetakse) 2-st aspektist:
1. Protsessi osade sihipärast toimimist teiste osakondadega - meeskonnatöö;
2. Protsessi tootlikkuse ehk toote/teenuse lisaväärtuse taset planeeritule(tulude ja kulude vastavust).

Tulusid ei tooda ainult müügiosakond. Tulusid ja kulusid peab jälgima koos üle kõikide protsessiosade-osakondade. Printsiibil "ära karda suuri kulusid vaid väikeseid tulusid". Toote ja/või teenuse väärtuse taset kliendi jaoks hinnatakse kliendi silmis vahetu kogemusena toote/teenuse vastavust ootustele.

Ettevõtte kui teenuse pakkuja silmis hinnatakse toote/teenuse väärtust tulude ja kulude vastavusena planeeritule kasuminumbrites. Klient saab hea teenuse siis kui teenuse pakkuja motivatsioonitase teenuse pakkumisel on hea. Head teenust saab aga pakkuda siis kui on võimalused ja mõistlik sellesse pidevalt investeerida.

Piltlikult öeldes peab iga osakonna juht teadma oma töötajate igapäevast motivatsioonitaset nagu enda pulssi. Infosüsteemi ülesanne on anda kiirelt vastuseid osakonnas toimuvale nii ettevõtte siseselt kui ka väliselt hankijate/klientide/partnerite käitumise jälgimisel.

Ostude juhtimine
Lao juhtimine
Müügi juhtimine
Tootmise juhtimine
Finantside juhtimine
Hotellide juhtimine
Toetuste juhtimine
Ettevõtte juhtimine tervikuna

Projektitööde etapid juhtimisinfosüsteemi loomisel:

Lähteülesande püstitus
Juhtimisinfosüsteemi/andmelao ehitus
Juhtimisinfosüsteemi kasutamise koolitus
Muudatuste juhtimine ettevõttes
Juhtimisinfosüsteemi hooldus ja arendus