est eng  
 

  likview annab võimaluse visualiseerida, võrrelda ja planeerida

Planeerimise, eelarvestamise, analüüsi ja aruannete
tegemise interneti ja ka kasutaja arvuti põhine spetsiaaltarkvara ehk 15 minutiga oled avastamata maailmas.
QlikView vastab tänapäeva kõigile nõuetele mida analüüsivahenditele esitatakse:

1.Lihtne kasutada.
2.Sisaldab kõiki vajaminevaid analüütika ja eelarvestamise komponente nagu statistilisi funktsioone ja analüüsi objekte(aruandeid, tabeleid, ülevaateid andvaid visualiseerimise objekte jms).
3.QlikView kasutajad ei sega andmemahukate aruannete vaatamisel teisi QlikView kasutajaid ega majandustarkvara(raamatupidamise) kasutajaid. Olles samas pidevas ühenduses ettevõtte andmebaasi(de)ga.
4.Ülikiire andmete arhiveerimine ja "värskete" andmete laadimine majandustarkvaradest QlikView-sse.
5.Võimaldab ühildada erinevaid algallikaid ehk andmebaase ning luua uusi aruannete tegemiseks mõeldud andmebaase QlikView sees.

6.QlikView madal litsentsihind on teinud QlikView kättesaadavaks ka väikestele ettevõtetele.
7.QlikView kasutamise, haldamise ja arendamise lihtsus.
8.Võimaldab jälgida kasutajate tööd, et oleks ülevaade milliseid aruandeid keegi kasutab ja kui tihti.
9.Võimaldab andmeid sisestada, et koostada eelarvet või prognoose varasemate müüginäitajate abil.
10.Sisaldab Alertide(märkuandvad teated) seadistamise funktsionaalsust, et näiteks kui mõnel tootel on laoseis lubatust väiksem siis antakse sellest kohe teada või kui algandmetes on sisestusvead jms.

Huvi korral lae endale tasuta QlikView alla siit:

Microsoft SQL (alates 2000) võimaldab andmed infoks töödelda

Andmeladude tegemisel kasutatav andmebaasi mootor. 95% eesti suurettevõtetest kasutavad MS SQL andmbaasimootorit, kuna kasutavad üldlevinud majandustarkvara(raamatupidamistarkvara). Nagu näiteks Axapta, Scala, Navision, Hansa Financials jt. Seega võetakse QlikView-sse just nendest majandustarkvaradest saadud andmeid.
MS SQL 2012 on juba olemas ka juhtimisainfosüsteemi lõppkasutajale mõeldud aruandemootorid.

Microsoft Office võimaldab koostöös QlikView-ga tavakasutajal individuaalseid tabeleid ja aruandeid koostada

Excel,PowerPivot excelis 2013,Access jpt.

Ideaaljuhul peaks QlikView-sse tehtud juhtimisinfosüsteeme kasutama otse koosolekutel, kuid kuna tegemist on tootega mida kõik meeskonna liikmed ei oma aga peavad siiski koosolekuks eelnevalt ettevalmistunud olema, siis tehakse Qlikview-st väljavõtteid  excel-sse või powerpointi. QlikView võimaldab nupule vajutusega saata tabeli kujul andmed otse excelisse kus juba kasutaja saab omal äranägemisel täiendavaid detaile või kommentaare lisada. Powerpointi saadetakse tavaliselt graafikuid, "pirukaid" jms.

Võimalusena on näiteks enne koosolekut või igal nädala/kuu alguses  saata aruanded otse e-mailile.

Excelit saab samuti nagu QlikView-ki kasutada statistika tegemisel analüüsivahendina. Exceli kasutamine on keerukas ja suurte andmemahtude puhul jääb kohmakaks ning aeglaseks. Samuti puudub suure grupiga kasutamise võimalus.
Exceli ja QlikView ühendatud rakendus võimaldab luua keerukaid aruandeid. Täiendav info www.qvexcel.com
Qlikview ülesanne on antud juhul olla andmeallikaks ja excel aitab luua keerukaid aruandeid.