est eng  
 

Ettevõtete juhtimisel on industriaalajastu (töötaja kui kulukandja ja alluv) juhtimispõhimõtetele lisandunud infoajastule omane juhtimisstiil (kõik on võrdsed ja töötavad ühiselt ettevõtte eesmärkide nimel). Järjest enam pööratakse tähelepanu vajaliku info olemasolule. Sellest tulenevalt seatakse suuri nõudmisi infosüsteemidele.

Ettevõtete valmisolekut infoajastuks võib liigitada 4-ks tasemeks:

I tase - Infosüsteemid puuduvad, kuid infot töödeldakse ettevõtte siseselt iga töötaja omab lokaalselt (exceli jms) kasutajakeskseid faile.

II tase - Omatakse infosüsteemi majandustarkvara (raamatupidamiseks mõeldud tarkvara) näol, milles peetakse raamatupidamist, kuid puudub analüüsivahend. Analüüsi tehakse lokaalselt majandustarkvarast eksporditud (näiteks exceli)  tabelitesse. Puudub terviklik ülevaade ettevõttes toimuvast.

III tase - Omatakse majandustarkvara ning analüüsivahendit, kuid puudub ühtne juhtimise korraldamine ehk teadmistepõhine juhtimine. On olemas terviklik ülevaade ettevõttes toimuvast, kuid ei suudeta reaalseid eesmärke seada (planeerida) ja plaani täitmist juhtida.

IV tase - Omatakse kõiki vajaminevaid infosüsteeme (majandustarkvara ja juhtimisinfosüsteem) ja teadmistepõhise juhtimisstiili olemasolu tagab objektiivse info liikumise, et ettevõte püsiks määratud kursil.

Täna asuvad 80 % eesti ettevõttetest II taseme juures. Meie kliendid asuvad hinnanguliselt III tasemel. Mõned ka osaliselt III ja IV taseme vahel.
Unistus on viia kõik meie kliendid IV tasemeni.