est eng  
 

Juhtimisinfosüsteemide loomine

Loome juhtimisinfosüsteeme, et oleks planeerimise-,aruandluse- ja analüüsikeskkond. Kasutame Teie ettevõttes olevaid andmeid.
 

Juhtimismetoodika rakendamine ja pidev tugi

Juhtimisinfosüsteemide loomisel ehitame vaated/aruanded selliselt, et oleks kaetud kogu ettevõtte aruandlusvajadus aga aruanded võimaldavad teha juhtimist toetavaid otsuseid. Aruanded ja nende struktuur on sellised, et võimaldavad iga protsessi osa süsteemselt juhtida.

Koolitus

Juhtimisinfosüsteemide kasutamise koolitus, et aru saada kuidas neid tehniliselt ja sisuliselt kasutada.
Rõhuasetus on esimeses etapis tehnilisele kasutamisoskusele, et tekiks ettekujutus millega tegemist. Järgmine etapp on sisuline koolitus, et kasutada infot protsesside juhtimisel. Koolitusel peavad müügiinimesed teadma näiteks ka ostumoodulis või laomoodulis kasutatavatest aruannetest/vaadetest, et meeskond saaks aru kuidas nad teineteisest sõltuvad.

Juhtimisinfosüsteemid sunnivad inimesi süsteemselt mõtlema ja see juba reguleerib töökorraldust. Sinu tegemised või tegematajätmised on kõigile näha.