est eng  
 

Ainus tuluüksus on klient...

Äri ainus eesmärk on luua ja hoida kliente.


Tooted tulevad ja lähevad. Väärtuse mõõdupuuks on saanud täna kliendisuhted. Meie eesmärk ongi aidata juhte enese motiveerimisel, kiire ja adekvaatse info saamisel ning otsuste tegemisel, et oleks terviklik ülevaade ettevõttes toimuvast ja pidev ülevaade eesmärkide täitumisest. Eesmärgi täitmisel suudame tõsta ettevõtte väärtust.

Kvaliteet=> Rahulolu => Lojaalsus => Kasumlikkus

Läbi muudatuste juhtimise ühendame kolm erinevat üksteist toetavat valdkonda. Infotehnoloogia, statistika ja juhtimine.

Oleme suutnud muuta ettevõtetes töökultuuri, sest kui varem pandi aruandeid kokku "nurgas" excelis "käsitsi" siis nüüd on kõik aruanded automaatselt olemas kõigile arusaadaval kujul olemas. Pidev tähelepanu planeerimisele ja selle täpsusele ning muudele töörutiinide väljatöötamisele on vähendanud pingeid igapäevatöös ning võimaldanud muretumalt(proaktiivsemalt) tööd teha.

"Tagantjärgi" reageerimine ehk "tule kustutamine" tekitas liigseid pingeid klientide kui ka töötajate endi vahel. Pidev ületundide tegemine kehva töökorralduse tõttu vähendab motivatsiooni.
 
Meie teenuse kasutamise lisaväärtus seisneb peamiselt lihtsuses ja äriprotsesside mõistmises ning see väljendub numbrilises ja visuaalses keeles.


1.Hoiate kokku ressurssidelt;
2.saate uusi teadmisi majandusarvestuses ehk näete uusi võimalusi kasumi maksimeerimiseks;
3.loote ühtse infopanga ehk ohjate pareimini inimeste tööaega ja vähendate erimeelsusi;
4.kiirendate olulise info liikumist inimeste vahel;
5.paranevad töörutiinid ehk jääb rohkem aega sisuliste küsimuste lahendamiseks;
6.saate uusi ideid ettevõtluse arendamiseks;
7.tõuseb töötajate töötase ja paranevad töösuhted;
8.kergendate oma tööd ehk tõstate meeskonna enesekindlust;
9.hoiate aega ehk raha kokku aruannete koostamise ja parandamise arvelt;
jpm.