est eng  
 
Elu mõte on üksteisele tuge pakkuda.
                                                             [Iiri vanasõna]


Tänapäeva ettevõtte juhtimisel kasutatakse kaasaegseid planeerimise ja analüüsi tarkvarasid, et juhid saaksid tuge eesmärkide seadmisel ja kiiresti vastuseid tekkinud küsimustele.

 

likView on üks lihtsamatest juhtidele mõeldud töövahenditest, mille lihtsus peitub tema võimekuses aidata lahendada keerukaid ülesandeid kõigile arusaadaval ja kättesaadaval moel. Iga QlikView-ga loodud lahendus on unikaalne, sest juhtimisinfosüsteemi loomisel arvestatakse kasutajate tegelike vajadustega.
  
                         
Kas lased teistel oma elu juhtida või juhid seda ise?
Kui lased Teistel oma elu juhtida siis võivad jääda Sinu eesmärgid täitmata. Meie ülesanne on läbimõeldult koos Sinuga aidata meeskonda motiveerida, et ühiseid eesmärke ära tunda ja neid saavutada.

Unistada ei keela ju keegi aga unistusi täide viia saad vaid Sina ise.

Peamine erinevus võrreldes tänasega seisneks selles, et Teie aeg kuluks tänu juhtimisinfosüsteemide olemasolule läbimõeldud otsuste tegemisele, mitte andmete kogumisele ja aruannete tegemisele ning neis olevate vigade parandamisele.
 
Süvenedes toodud materjali saavad paljudele praktilistele juhtimist puudutavatele küsimustele vastused kõik Infojuhidsüsteemide arendajad, IT juhid, tipp- ja keskastme juhid.  Alati saab paremini!
Häid otsuseid!
Translate?: Chrome